Bijles

In de bijles bied ik uitleg over de theorie en maken we samen de sommen. Zeker nu, door de corona en de lange periodes van online-lessen, hebben leerlingen flinke gaten in de basisstof. Waar nodig neem ik dan ook de eerdere stof mee zodat ze die ook gaan beheersen. Achter raken in de stof doet ook je zelfvertrouwen afnemen. Vanuit mijn coach achtergrond besteed ik dan ook veel aandacht aan het weer zelfvertrouwen krijgen in het leren. Het zijn niet alleen leerlingen van de middelbare school, maar ook volwassenen die ik bijles geef. Dan willen zij een toelatingsexamen doen en moeten daarvoor versneld de stof van de middelbare school zich eigen maken. Ik kom bij de leerlingen thuis. In principe zijn het lesblokken van 1,5 uur per week. Afhankelijk van wat een leerling nodig heeft maken we afspraken over de frequentie en het aantal bijlessen.